Wyeliminuj przyczynę ponad 52% uszkodzeń łożysk

Wyeliminuj przyczynę ponad 50% uszkodzeń łożysk z uszczelnieniem LabTecta®66 posiadającym stopień ochrony IP66.

Przez zastosowanie typoszeregu uszczelnień LabTecta®66 można wyeliminować przyczynę 52% uszkodzeń łożysk. Dzięki technologii elastomerów doszczelniających możliwe jest oddychanie korpusu urządzenia podczas pracy, jednak po jego zatrzymaniu następuje trwałe doszczelnienie. Nie pozwala ono na wnikanie żadnych zanieczyszczeń do wewnątrz korpusu łożyskowego.

Sign up for more information

Download Resource

By supplying your information, you authorise AESSEAL® to update you with relevant information about its services (you may unsubscribe at anytime). AESSEAL® respects your privacy, read the policy here.

* Some resources are delivered to your supplied email address.

contact