Uszczelnienia pojedyncze i podwójne CAPI™ typ A, B i C kategoria I:

 

 • produkowane z zastosowaniem sprawdzonej technologii API 682
 • uszczelnienia o małym przekroju poprzecznym (TXS) przeznaczone do starszych urządzeń, w tym urządzeń wykonanych zgodnie z API 610 wersja 5, z komorami dławicowymi o prześwicie pomiędzy wałem a komorą uszczelnienia tylko 0,500” (12 mm)
 • wytrzymałe i niezawodne prowadzenie pierścieni uszczelniających (opatentowana technologia obrotowych elementów napędowych) obniża spiętrzenie naprężeń miejscowych przy rozruchu urządzeń
 • prawdopodobnie najbardziej zwarte kompaktowe uszczelnienia pojedyncze i podwójne dostępne na rynku, zgodne z kwalifikowaną technologią wg API 682
 • dostępne we wszystkich wielkościach od 1,000” do 5,000” (24 mm – 125mm)

 

Uszczelnienia pojedyncze i podwójne CAPI™ typ A, kategoria II i III:

 

 • przetestowane i zakwalifikowane zgodnie z API 682
 • stacjonarne elementy sprężyste oferowane jako standard w ulepszonej konstrukcji wielosprężynowej w celu podwyższenia zakresu stosowalności uszczelnienia jak opisano w API 682 pkt. 6.1.1.5. Wersja wirująca dostępna na zamówienie
 • konstrukcja z kilkoma portami spłukującymi „Flush” oferowana w standardzie w celu zoptymalizowania chłodzenia pierścieni uszczelniających
 • najbardziej wydajny na świecie dwukierunkowy pierścień pompujący z luzem poprzecznym pomiędzy rotorem a statorem wynoszącym 0,062” (1,5 mm), zgodnie z API 682 pkt. 8.6.2.3 bez żadnych kompromisów
 • dostępne we wszystkich wielkościach od 0,750” do 4,375” (20mm – 110mm)

 

Uszczelnienia pojedyncze i podwójne CAPI™ typ B, kategorii II i III:

 

 • przetestowane i zakwalifikowane zgodnie z API 682
 • skuteczne rozpraszanie ciepła z pierścieni uszczelniających osiągnięte dzięki odpowiedniemu skierowaniu przepływu cieczy zaporowej niezależnie od kierunku obrotów wału
 • konstrukcja z kilkoma portami spłukującymi „Flush” oferowana w standardzie w celu zoptymalizowania chłodzenia pierścieni uszczelniających
 • 12-zwojowe spawane mieszki oferowane w standardzie
 • dostępne we wszystkich wielkościach od 0,750” do 4,375” (20mm – 110mm)

 

CAPI™ Typ C Uszczelnienia pojedyncze i podwójne:

 

 • przetestowane i zakwalifikowane zgodnie z API 682
 • najbardziej wydajny na świecie dwukierunkowy pierścień pompujący z luzem poprzecznym pomiędzy wirnikiem a statorem wynoszącym 0,062” (1,5 mm), zgodnie z API 682 rozdział 8.6.2.3 bez żadnych kompromisów
 • skuteczne rozpraszanie ciepła z pierścieni uszczelniających osiągnięte dzięki odpowiedniemu skierowaniu przepływu cieczy w konstrukcjach pojedynczych i podwójnych
 • segmentowana pływająca tuleja dławiąca osadzona standardowo na powierzchniowo utwardzanej tulei uszczelnienia (uszczelnienie pojedyncze)
 • identyczna technologia pierścieni uszczelniających zastosowana w przypadku części wewnętrznych i zewnętrznych (uszczelnienie podwójne)
 • dostępne we wszystkich wielkościach od 0,750” do 4,375” (20mm – 110mm)

 

CAPI™ - Uszczelnienia zabezpieczające:

 

 • technologia uszczelnień zabezpieczających wykraczająca poza wymagania API 682 wersja 3, rozdział 4.2 i ISO 21049
 • znakomite właściwości w zakresie rozpraszania ciepła wynikające ze zwartej konstrukcji uszczelnienia AESSEAL® z wytrzymałym krótkim modułem wirującym,
 • eliminuje potrzebę stosowania systemów cieczy zaporowej
 • dostępne z tuleją izolacyjną
 • konstrukcja modułowa dla wszystkich konfiguracji typów A, B i C
 • konstrukcja stykowa i bezstykowa
 • dostępne w opcji dwukierunkowej
 • dostępne we wszystkich wielkościach od 0,750” do 3,625” (20 mm – 90 mm) Większe wielkości dostępne na zamówienie
CAPI A, B, C | Single Mechanical Seal
CAPI A, B, C | Seal Cross Section
contact