Uszczelnienia komponentowe

CS - CSC - Component Seal

CS & CSC

typoszereg zewnętrznych odciążonych uszczelnień z częściami niemetalowymi

  • uszczelnienie zewnętrzne z hydraulicznie odciążonymi pierścieniami uszczelniającymi,
  • niemetalowe części mokre do wykorzystania w zastosowaniach chemicznych
SAI - Component Seal

SAI

odciążone uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne:

  • konstrukcja nie generuje zjawiska frettingu (zużycie cierne tulei/wału), co znacząco obniża koszty remontu urządzenia